6. B

září

- prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, začátek nového školního roku se neodvratně blíží, proto si dovolím připomenout nejdůležitější informace, které zazněly na schůzce v červnu:

- školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2017 - na žáky budu čekat před školou (v ruce budu mít balonek s nápisem 6. B, aby věděli, ke komu se mají hlásit), slavnostní zahájení bude na školním hřišti, pak jdou žáci domů (předpokládaný konev v cca 8.45 hod.)

- druhý den budu žáky čekat ve vestibulu školy v 7.45 hod., každý obdrží klíček od šatní skříňky, společně je odvedu do třídy, rozdáme si učebnice a pracovní sešity

- během prvního týdne odevzdá každý žák 1 toaletní papír, 1 tekuté mýdlo, kapesníčky v krabičce

- !!!nepořizujte svým dětem kufřík a pomůcky do výtvarné výchovy - zaplatili jste za pomůcky do VV, žáci budou mít vše k dispozici, celý rok se o nic nemusí starat

- na obědy mohou žáci chodit od 4. 9., vše potřebné můžete vyřídit poslední týden v srpnu - při vyřizování obědů využijte zadní vchod školy

- počítejte s tím, že žáci v polovině září pojedou na třídenní adaptační pobyt, přesný termín, místo a cenu sdělím začátkem září. Věřím, že se akce zúčastní všichni.

- od září bude na škole nově fungovat systém EDOOKIT, který bude informovat o známkách, změnách rozvrhu, probíraném učivu, absenci, písemkách - žákovská knížka bude sloužit jen na omluvenky

- od září povedu ve škole čtenářský klub - budeme nejenom číst, ale i rozebírat texty, sdělovat si vlastní názory na přečtené, dramatizovat ukázky ... - i touto formou se můžeme lépe poznat. Přesný terním sdělím zájemcům začátkem září

- žáci budou na začátku školního roku potřebovat následující pomůcky: trhací blok, zelená propiska, dvojitá fólie A 4, složka na vkládání materiálu, kružítko - 2x, trojúhelník s ryskou - 2x, sešity: notový,  440 - 2x, 424 - 1x, 520 - 3x, 544 - 4x, 524 - 1x,

- prosím rodiče, aby mi sdělovali důležité informace o dětech (i drobnosti), které mohou mít vliv na jejich vzdělávání/pobyt ve škole a na školních akcích

......................................................................................................................................................................................................................................

ADAPTAČNÍ POBYT 6. ROČNÍKU

Termín: pondělí 11. 9. - středa 13. 9. 2017

Místo pobytu: Autokemp Olšovec, Jedovnice

Zaměření akce: hry a aktivity zaměřené na vzájemné poznávání, spolupráci

Cena: 900,- Kč (nutno odevzdat do čtvrtka 7. 9. 2017)

.....................................................................................................................................................................................................................................

Co se týče ceny jízdného pak děti se šalinkartou pro cestu do Jedovnic potřebují jízdenku na 3 zóny za 13 Kč a děti bez šalinkarty jízdenku na 4 zóny za 17 Kč.

..............................................................................................................................................................................................................

- pokud půjdete na třídní web, můžete si otevřít webové stránky školy a otevřít si záložku třídní a ostatní samostatné weby, případně o nás - tabulka třídy a třídní učitelé

- žákům ve dnech 11. - 13. 9. (=adaptační pobyt) obědy odhlásím

- náhradní třídní schůzky proběhnou v úterý 19. 9. 2017 - začátek v 16.00 hod. v učebně fyziky - seznámení s novým informačním systémem EDOOKIT, od 16.30 třídní schůzky ve třídě 6. B

- Adaptační pobyt - přibalte do zavazadla pro jistotu: blok, nůžky, staré noviny, kostý, malý batůžek na výlet, kdo má - reflexní prvek na batůžek

- třídnické hodiny - budou vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek od 14.00 do 14.45 hod. První proběhnou 14. 9., další 12. 10., pak vždy za 14 dní

- od 18. do 22. 9. probíhá na škole projekt EDISON. Žáci budou  pracovat se zahraničními studenty v těchto hodinách: pondělí - 2.+5. hod., úterý - 6. hod., středa - 3.+5. hod., pátek - 2. až 6. hod.

...................................................................................................................................................................................................................................

Informace z třídních schůzek dne 19. 9. 2017:

1.  Všem rodičům byly vytvořeny účty a zaslány mailem přístupové údaje do systému EDOOKIT. Pokud někdo mail nedostal, případně pokud nefunguje, je nutné se obrátit na zástupce ředitele - pana Š. Jirků (sjirku@zshornikova.cz)

2. Děkuji p. Seilerové, která bude psát zápisy ze schůzek, a paní Polákové a paní Kasalové, které budou zastupovat naši třídu ve sdružení Horníček. První schůzka se koná 4. 10. 2017 v 18.00 hod. v učebně přírodopisu. 

3. Děkuji všem, kteří uhradili příspěvek do sdružení Horníček. Z částky 250 Kč připadne 50 Kč na dovybavení třídy.

4. Od září budou dostávat i žáci 2. stupně v rámci projektu ovoce do škol/mléko do škol ovoce, mléko.

5. Kroužky začínají pracovat od října.

6. Na pátek 29. 9. vyhlásil ředitel školy ředitelské volno.

7. Omluvenky lze zasílat přes edookit, mailem, SMS (rodičům poskytnuto tel. číslo třídní učitelky)

8. Zhodnocen adaptační pobyt, rodiče se seznámili s výstupy (madailonky, kameny). Bude provedeno vyúčtování, zbylé peníze budou vráceny. Rodiče navrhli a odsouhlasili, že přeplatek bude dán do třídního fondu, ze kterého bude třídní učitelka hradit výukové programy, divadlo atd. Na konci školního roku předloží rodičům vyúčtování.

9. Třídnické hodiny budou ve čtvrtek jednou za 14 dní od 14 do 14.45 hod.

10. Pokud žáci mají platné vyšetření/doporučení z PPP, nahlásí změnu školy v poradně, ta zašle doporučení na naši školu. Pokud vypršela platnost doporučení, musí si rodiče co nejdříve domluvit návštěvu v PPP.

11. Škola je spolupořadatelem turistického pochodu (proběhne 7. 10. 2017), žáci obdrží letáčky.

12. U některých žáků se již teď projevuje časté zapomínání úkolů/pomůcek. 

13. TU informovala rodiče, že se z učitelského stolu ztratily jmenovky a že žáci byli poučeni, že z učitelského stolu nesmí nic brát.

14. Rodiče vyjádřili nesouhlas s povinným uhrazením ročního předplatného časopisu v anglickém jazyce. Chtějí, aby předplatné bylo dobrovolné.

15. Na závěr proběhly individuální pohovory s rodiči. 

............................................................................................................................................................................................................................................

-předplatné časopisu v anglickém jazyce není povinné, bude objednáno jen pro zájemce.

- vzhledem k tomu, že se ve škole ještě netopí a že ve 4. patře, kde máme kmenovou třídu, je chladno, doporučuji, aby žáci nechodili pouze v krátkém rukávu, ale aby měli s sebou i nějaký svetřík, který by si v případě potřeby oblékli.

- ve čtvrtek 28. 9. je státní svátek, v pátek 29. 9. 2017 ředitelské volno

- vyučující anglického jazyka doporučuje: https://englishhornikova.weebly.com/ 

- věnujte, prosím, pozornost na webu školy/aktuality příspěvku z 25. 9. - instruktážní video a užitečná rada pro edookit a nastavte svým dětem přístup do systému ze svého vlastního účtu přes nabídku   Nastavení - Nastavení přístupu žáků

Děkuji všem třinácti rodičům, kteří zaplatili příspěvek Horníčku.