6.B

červen

Informace z třídních schůzek ze dne 5. 6. 2018

- průběžné známky budou na edookitu 6. 6. 2018

- pedagogická rada se uskuteční 19. 6.

- žáci si dají do pořádku učebnice

- pracovní sešity zakoupí škola, pokud žák odevzdá návratku a peníze

- poslední týden bude třídnický systém, žáci budou ve škole zpravidla do 12.35, v den vydání vysvědčení do 9.00 hod.

- prosím všechny rodiče, aby vzali na prázdniny "do úschovy" jednu "třídní květinu"

- někteří žáci stále nemají zaplaceny fotky - 35/20 Kč

- Sdružení Horníček pořádá 27. 6. akci Hurá na prázdniny, všichni jsou zváni

- rodičům rozdány nové souhlasy se zpracováním osobních údajů, některým i informace ŠJ (prosím donést podepsané do pátku)

- doporučeno sledování školních webových stránek, kde jsou nejdůležitější události i kalendář akcí

- tento týden probíhá sběr papíru

- ve čtvrtek 7. 6. píší žáci závěrečnou pís. práci z ČJ - okruhy učiva mají zapsané v sešitě

Informace ke školnímu výletu:

- 2 žáci nemají akci stále zaplacenou (termín byl do konce května) - pokud do konce týdne neuhrací, nemohou se výletu zúčastnit

- sraz na ÚAN Zvonařka v pondělí 11. 6. v 8.20 před hlavní budovou (odjezd v 8.50)

- návrat ve čtvrtek 14. 6. v 18.30 do vestibulu hlavního nádraží ČD

- všichni rodiče si děti vyzvednou osobně, děti budou předány "z očí do očí"

- TU odhlásila všem školní obědy

- pokud žákům bývá špatně, vezmou si lék Kinedryl a igelitové pytlíky

- povinná výbava: průkazka (na ní foto + datum narození) pro uplatnění slevy jízdného, přezůvky, pláštěnka, čelenka, míček-hadrák, jídlo a pití na cestu (v kempu začánáme večeří, končíme obědem), v obálce před odjezdem žáci odevzdají - bezinfekčnost ( bez tohoto dokladu se žáci nemohou akce zúčastnit - podepisuje rodič v den odjezdu) , kartičku pojištěnce, případně léky

- zakázán mobil - rodič může telefonovat TU, pokud žáci budou potřebovat, mohou si zavolat z mobilu TU

- žáci na TH ve čtvrtek dostanou informace o tom, co si mají vzít s sebou