6.B

únor

- sdružení Horníček pořádá velikonoční dílničky, které se budou konat ve středu 21. 3. 2018 od 16:30 hod.  ve školní jídelně (vstup zadním vchodem - od školního hřiště). Přijďte si společně s dětmi vyrobit jarní a velikonoční dekorace. 

Děti s volnou vstupenkou - vstup zdarma. Členové Horníčku + jejich děti + 1 rodinný příslušník - vstup zdarma. Děti bez zaplaceného příspěvku + ostatní rodiče - vstupné 50 Kč.

- do konce února je třeba odevzdat závaznou přihlášku na školu v přírodě/výlet (všichni žáci obdrželi) a zálohu ve výši 1000,- Kč

- v pátek 23. 2. budou v učebně chemie probíhat pokusy, proto bude výuka 6. B v náhradních prostorách. Kde budou odučeny jednotlivé hodiny, mají žáci vyvěšeno na dveřích učebny.

- v květnu proběhne školní akademie. Žáci mají možnost předvést, v čem vynikají. Zájemci na třídnické hodině 1. 3. nahlásí, zda budou vystupovat a s jakým programem.