6.B

leden

- vzhledem k tomu, že se neosvědčilo zadávání domácích úkolů a testů z českého jazyka a dějepisu pomocí systému edookit, budou si žáci tyto informace zapisovat sami. Doporučuji pořízení deníčků/zápisníčků/úkolníčků ...

- v pátek 5. 1. budou mít žáci místo literární výchovy český jazyk, potřebují s sebou pouze sešit a pracovní sešit

- v úterý 16. 1. od 16.30 do 17.00 proběhnou třídní schůzky (učebna chemie, 3. patro)

......................................................................................................................................................................................................................................

Informace z třídních schůzek:

- na edookitu zadáno v jednotlivých předmětech hodnocení za 1. pololetí

- absence a klasifikace bude uzavřena k 19. 1.

- vysvědčení bude vydáno 31. 1. - 5. vyučovací hodinu

- žáci poučeni o zvýšené opatrnosti v okolí školy (stále probíhá oprava střechy) a bezpečném chování i mimo školu 

- škola nabízí možnost testování žáků z anglického jazyka - bližší informace dostanou od vyučujících AJ

- dne 17. 2. škola a sdružení Horníček pořádají školní ples

- poslední týden v lednu proběhne sběr papíru, celoročně lze využívat i kontejner na textil

- bližší informace o pořádaných akcích (LVK, zájezd do VB ...) poskytuje ten vyučující, který akci pořádá

- pokud žáci chybí, je nutné, aby si v jednotlivých předmětech dopsali učivo

- od 7. roč. se budou žáci učit druhý cizí jazyk, škola nabízí němčinu a ruštinu

- třídní fond byl vyčerpán (vstupné do Anthroposu, divadla, na výukový program), rodiče si odhlasovali, že na 2. pololetí zaplatí 100,- Kč, ze kterého se budou podobné akce hradit

- ředitel školy vyhlašuje na 7. 5. ředitelské volno

- na jaře proběhnou volby do školské rady (bližší informace na webu školy), rodiče mají možnost kandidovat do tohoto orgánu podílejícího se na správě školy

- na květen plánován školní výlet - 3 až 4 dny do kempu Řásná u Telče, ubytování ve zděné budově, program - aktivity na utužení kolektivu, turistika, doprava - tam autobusem, zpět vlakem. Do konce března bude vybírána záloha 1000 Kč. Bližší informace rodiče dostanou po upřesnění termínu a ceny pobytu.

- připomínky rodičů: pokud vyučující zadávají úkoly na edookit, mají je zadávat včas, cca do 17.00 hod.

- individuální pohovory s jednotlivými rodiči

.......................................................................................................................................................................................................................................

- škola v přírodě/výlet proběhne v termínu 11. - 14. 6. 2018 v kempu Velkopařezitý, Řásná u Telče. Předpokládaná cena cca 1500,- Kč. Zálohu ve výši 1000,- Kč je třeba uhradit do konce února, doplatek ve výši 500,- Kč do konce května. 

- vysvědčení žáci obdrží ve středu 31. 1. 2018 - 5. vyučovací hodinu. Odpolední výuka je zrušena.

- pololetní prázdniny připadají na pátek 2. 2. 2018

- jarní prázdniny jsou 5. - 9. 2. 2018