6.B

březen

- žákům doporučeno pořízení deníčku na zapisování domácích úkolů (i ústních)

- prosím rodiče, aby pravidelně sledovali edookit, včas psali omluvenky (v systému je vidět, které hodiny jsou ještě neomluvené)

- ve čtvrtek 29. 3. jsou velikonoční prázdniny

CHVÁLÍM ŽÁKY - PŘEDEVŠÍM CHLAPCE - ZA NOVOU ZÁBAVU, KTERÉ SE VĚNUJÍ O PŘESTÁVKÁCH (kdo si hraje, nezlobí)

- pokud si žáci nechávají cvičební úbor ve skříňce ve škole, doporučuji odnést domů na vyprání

- naše škola se opět zapojuje do celostátního projektu UKLIĎME ČESKO, který proběhne v sobotu 14. 4. 2018 od 9.00 do 13.00 hod. Přijďte nám i vy se svými dětmi udělat Líšeň krásnější. Bližší informace na webu školy.