6. B

říjen

- vyúčtování adaptačního pobytu - naší třídě bylo po celkovém vyúčtování vráceno 3000,- Kč. Dle rozhodnutí rodičů na třídní schůzce dne 19. 9. 2017 jsou tyto peníze uloženy u třídní učitelky, která z nich bude platit vstupy na akce (divadlo, vzdělávací programy). Na konci šk. roku TU provede vyúčtování.

- systém edookit zatím neumožňuje posílat upozornění na mobil, pokud se v systému objeví nová zpráva.

- 5. a 6. 10. nejsem ve škole. Pokud žáci potřebují něco vyřídit, obracejí se na náhradní třídní učitelku - p. E. Marvanovou.

- sdružení Horníček zřídil fotogalerii na stránkách : https://hornicekbrno.rajce.idnes.cz/. Rodiče, kteří by měli zájem o přihlašovací údaje, prosím kontaktujte mě na emailové adrese - monika@kasals.com

- naše třída má na starosti mikulášskou nadílku v MŠ a na 1. stupni. Přihlášení žáci dostali přidělené role, na třídnickou hodinu dne 9. 11. si donesou kostýmy. Prosím o mail s vaším souhlasem, že se dítě může místo výuky této akce zúčastnit.

- v úterý 31. 10. jdou žáci do Anthroposu. Sraz ve vestibulu školy v 7.50 hod. Vstupné bude uhrazeno z třídního fondu, tj. peněz, které zbyly po vyúčtování adaptačního pobytu. Návrat z akce během 5. vyučovací hodiny, pak probíhá další výuka. Žáci potřebují pouze dvě jízdenky na 60 minut.

- v pondělí 30. 10. obdrží žáci od sdružení Horníček kartičky, které je budou opravňovat v průběhu školního roku k volnému vstupu na akce, které sdružení pořádá. Pečlivě uschovejte.

- v sobotu 11. 11. 2017  od 9.00 do 12.00 pořádá spolek Horníček v jídelně školy (vchod od hřiště) dětskou burzu - viz pozvánka na webu školy.

- na pondělí 30. 10. vyhlásil ředitel školy ředitelské volno z důvodu mimořádné události.

- V úterý 31. 10. jdou žáci do školy, musí ale dodržovat následující pravidla:

1. příchod a odchod je možný pouze zadním vchodem (od hřiště)

2. žáci mohou využívat pouze hlavní schodiště (na boční mají vstup zakázán)

3. do odvolání mají žáci zákaz vstupu do 4. patra

4. třída 6. B bude přesunuta do učebny chemie - 3. patro

5. žáci se na výuku nebudou stěhovat do odborných učeben (pokud si je vyučující neodvede sám na začátku vyučovací hodiny)

6. žáci mají zakázáno přibližovat se k hlavnímu vchodu a pohybovat se na školním dvoře

7. třídní učitelka má dočasně kabinet naproti učebny chemie

- připomínám, že v úterý 31. 10. jdou žáci do Anthroposu (viz výše). Sraz u zadního vchodu - u skleníku.